Εξι νέες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

INDUSTRY 05 APR 2017  /  Flix Team

Δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς θέλει να πιάσει δουλειά στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αυτήν την εποχή, αλλά έξι θέσεις ορισμένου χρόνου περιμένουν τους ενδιαφερόμενους.

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου βρίσκεται για ακόμη μια φορά στην πολύπαθη ιστορία του σε ένα κομβικό σημείο, μετά την απαξιωτική παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννη Λεοντάρη και τις διαφωνίες (στο επίπεδο των καταγγελιών) ανάμεσα στη Γενική Διευθύντρια και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι όλα θα επιστρέψουν γρήγορα στην κανονική τους ροή, ο καιρός περνάει και οι φήμες επιμένουν για παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου και άλυτα ζητήματα που δεν θα βρουν εύκολα λύσεις.

Σε αυτό το τοπίο, ανακοινώθηκαν στις 4 Απριλίου, έξι νέες θέσεις εργασίας, προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.


Η ανακοίνωση (μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη εδώ) αναφέρει τα εξής:

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που εδρεύει στην Νέα Φιλοθέη του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ekk

Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του N. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να κάνετε την αίτησή σας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογραφου

Διαβάστε ακόμη

Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στο flix.gr, συμφωνείτε στην εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας. Μάθετε περισσότερα.