ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ

Φιλικής Εταιρείας 44, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο επικοινωνίας. 231 0 261727