Industry

Παρέμβαση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

στα 10

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρεμβαίνει, μετά την επίσημη ανακοίνωση του υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Χάρη Παπαδόπουλου που προτάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.

Παρέμβαση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και η επίσημη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή που είχε προκηρυχθεί από το καλοκαίρι.

Με ισχνή πλειοψηφία 4 ψήφων (ανάμεσα στις οποίες όχι του Προέδρου, Πέτρου Μάρκαρη), το όνομα που στάλθηκε στον Υπουργό Πολιτισμού ως πρόταση ήταν αυτό του Χάρη Παπαδόπουλου, Προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, πράγμα που πρόκάλεσε αντιδράσεις από την κινηματογραφική κοινότητα.

Ενδεικτική είναι η παρέμβαση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που δημοσιεύθηκε επίσημα και αναφέρει τις αντιρρήσεις της για την κατάλληλότητα του Χάρη Παπαδόπουλου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

[Σημειώνουμε εδώ πως το Flix ζήτησε επίσημα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, όπου και εστάλη επίσημα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μας πληροφορήσει για τα ονόματα των υπόλοιπων υποψηφίων που συζητήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ψηφίστηκαν από τα υπόλοιπα μέλη του, αλλά δεν υπήρξε σχετική πληροφόρηση.]

Διαβάστε αναλυτικά: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Bad timing... γενικός!

Με τις αντιδράσεις της ενεργής κινηματογραφικής κοινότητας και τώρα της επίσημης παρέμβασης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι σαφές πως συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαμάχη που προέκυψε ήδη από το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τον απερχόμενο Υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο που κορυφώθηκε το καλοκαίρι με ανταλλαγές επιστολων και δελτίων τύπου.

Διαβάστε ακόμη: Παρέμβαση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τις εξελίξεις στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου


Διαβάστε εδώ αυτούσια την παρέμβαση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σχετικά με τη θέση του Γενικού Διευθυντή:

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η πλειονότητα τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ενεργεί σε βάρος τής κινηματογραφικής κοινότητας, καθώς συνεχίζει να λαμβάνει αποφάσεις που υπονομεύουν την υπόσταση τού κινηματογράφου μας.

Η πλειονότητα αυτή, αφού πρώτα περιέκοψε παράνομα τη χρηματοδότηση δύο ταινιών, καταψηφίζοντας κατά παράβαση τη σχετική εισήγηση τού νυν γενικού διευθυντή, ευθύνεται για την εικόνα διάσπασης που παρουσιάζει το ΕΚΚ, σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως αυτό τής επιλογής τού νέου γενικού διευθυντή. Η οριακή πλειοψηφία 4-3 με την οποία πάρθηκε η απόφαση, και με τον πρόεδρο τού ΔΣ να μειοψηφεί, δείχνει πως το συμβούλιο αδυνατεί να ομονοήσει, άρα και να διοικήσει.

Εκείνο όμως που αποτελεί μέγιστη αστοχία, αλλά και καταστρατήγηση τού νόμου, είναι η ίδια η απόφαση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο γενικός διευθυντής του ΕΚΚ, σύμφωνα με το νόμο 3905/2010 και την ανοιχτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή, δεν συμπίπτουν ούτε κατ’ ελάχιστο με το βιογραφικό τού προσώπου το οποίο προτείνεται.

Στην πρόσκληση ορίζεται ρητά πως ο γενικός διευθυντής πρέπει να έχει διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό. Η 14ετής θητεία του κ. Χάρη Παπαδόπουλου σαν πρόεδρου τής Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο υπολογίσιμη εμπειρία στη διοίκηση, καθότι ένα σωματείο δεν είναι ούτε εταιρεία, ούτε οργανισμός με υπαλλήλους και σύνθετες οικονομικές δραστηριότητες. Όσο για τις θέσεις που κατείχε στην ΕΡΤ Α.Ε. σαν μέλος τού ΔΣ και σαν πρόεδρος τής επιτροπής διαχείρισης πόρων για τον κινηματογράφο, εκτός του ότι ήταν ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του σαν επικεφαλής σωματείου, ήταν θέσεις περιορισμένης ευθύνης περί τα διοικητικά, και δεν αποτελούν εγγύηση τής ικανότητάς του να αναλάβει σύνθετες διοικητές αρμοδιότητες σαν κι αυτές τού γενικού διευθυντή τού ΕΚΚ.

Στην πρόσκληση ορίζεται ρητά πως ο γενικός διευθυντής πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου και να γνωρίζει το αντικείμενο της κινηματογραφικής παραγωγής από τη σύλληψη της ιδέας για ένα κινηματογραφικό έργο μέχρι την διανομή του. Ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχει κανένα ανεγνωρισμένο διεθνές κύρος, άλλα ούτε και η μέχρι τώρα επαγγελματική του εμπειρία στην Ελλάδα δηλώνει υψηλό βαθμό γνώσης τής κινηματογραφικής παραγωγής στην έκταση που ορίζει ο νόμος. Έχει γυρίσει μία ταινία μεγάλου μήκους πριν 20 χρόνια και έχει εργαστεί σαν βοηθός σκηνοθέτη.Μπορεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος να υπήρξε πράγματι πολύτιμος συνεργάτης επώνυμων σκηνοθετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση τού ΕΚΚ, και πρόεδρος επαγγελματικού σωματείου, δεν πληροί όμως κανένα κριτήριο για τη θέση τού γενικού διευθυντή τού ΕΚΚ, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος και η πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος.

Θεωρώντας λοιπόν πως για την αστοχία αυτή, αποκλειστική ευθύνη έχουν τα μέλη τού διοικητικού συμβουλίου που πλειοψήφησαν στην εν λόγω απόφαση, ζητάμε από τον Υπουργό Πολιτισμού να πράξει τα δέοντα, ώστε να επανέρθει η τάξη και νομιμότητα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Σε άλλη περίπτωση, οδηγούμαστε σε μια επώδυνη για τον κινηματογράφο μας περιπέτεια, με αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία τού οργανισμού και τη διεθνή εικόνα τής χώρας.

Το ΔΣ της ΕΑΚ


Διαβάστε ακόμη: