MEDIA Mundus: Ευρώπη - Κόσμος συμμαχία!

INDUSTRY 17 SEP 2012  /  Flix Team

Λήγει σε λίγες ημέρες η προθεσμία για την νέα προκήρυξη του Media Mundus, του προγράμματος του MEDIA που υποστηρίζει σχέδια συνεργασίας της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και επαγγελματιών από τρίτες χώρες.

Το πρόγραμμα MEDIA Mundus υποστηρίζει σχέδια συνεργασίας μεταξύ της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και επαγγελματιών από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της ισχυροποίησης του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη, αλλά και της συνεχούς αύξησης του ενδιαφέροντος του υπόλοιπου πλανήτη για το κινηματογραφικό γίγνεσθαι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη διενέργεια δράσεων σχετικά με τα εξής:

 • Την κατάρτιση των Ευρωπαίων επαγγελματιών και των επαγγελματιών τρίτων χωρών
 • Την προώθηση της πρόσβασης των οπτικοακουστικών έργων (που βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης, προπαραγωγής και / ή εμπορικής διανομής) στις διεθνείς αγορές
 • Τη διανομή, κυκλοφορία και μετάδοση ευρωπαϊκών έργων σε αγορές τρίτων χωρών και των οπτικοακουστικών έργων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, υπό τις βέλτιστες συνθήκες
 • Την οριζόντια επίτευξη των στόχων του προγράμματος, όπως τον συνδυασμό της κατάρτισης με εκδηλώσεις αναζήτησης εταίρων συμπαραγωγής (pitching)

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει σχέδια έργων που ξεκινούν την περίοδο μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2013 και 30ής Ιουνίου 2014 και τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Το κόστος προετοιμασίας των σχεδίων έργων είναι επιλέξιμο το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι προτάσεις που προτείνονται και υλοποιούνται από κοινού από Ευρωπαίους επαγγελματίες και επαγγελματίες τρίτων χωρών με στόχο τη διεθνή δικτύωση.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο όμιλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις εταίρους (συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή), αν και μπορούν να γίνονται δεκτές προτάσεις που περιλαμβάνουν δύο μόνον εταίρους (συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή), εφόσον εξασφαλίζεται η αναγκαία δικτύωση. Η δικτύωση εξασφαλίζεται εάν ο συντονιστής είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών / εταιρειών του οπτικοακουστικού τομέα που καλύπτει περισσότερα από δέκα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.
 • Ο συντονιστής του ομίλου πρέπει να έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία. Προτάσεις που ξεκινούν μετά την 1η Ιουλίου 2013 και υποβάλλονται από συντονιστές με έδρα στην Κροατία είναι επίσης επιλέξιμες, εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ο όμιλος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συνδικαιούχο που να συνδέεται με τον οπτικοακουστικό τομέα και να έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα (εκτός της Κροατίας και της Ελβετίας).

Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις κατάρτισης με τη συμμετοχή φοιτητών / επαγγελματιών και εκπαιδευτικών από τρίτες χώρες, σε κύκλους αρχικής και συνεχούς κατάρτισης που υποστηρίζει το πρόγραμμα MEDIA 2007.

Τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων δράσεων είναι:

 • Η ποιότητα του περιεχομένου της δραστηριότητας
 • Η διαχείριση του έργου
 • Η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση και η προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας
 • Ο αντίκτυπος των ενεργειών

Η χρηματοδοτική υποστήριξη από την Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, 60% ή 70% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Για τις κατευθυντήριες γραμμές και τις φόρμες αίτησης μπορείτε να δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του MEDIA Mundus.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

l Ms Aviva SILVER, European Commission, Directorate General for Education and Culture, Directorate D – Culture and Media Unit D3 – MEDIA Programme and Media Literacy, Office MADO 18/68, 1049 Brussels, Belgium


Διαβάστε περισσότερα για τα προγράμματα που υποστηρίζει το MEDIA και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του MEDIA DESK HELLAS.

Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στο flix.gr, συμφωνείτε στην εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας. Μάθετε περισσότερα.