Industry

Ανοίγει ο δρόμος για την ψηφιοποίηση ανεξάρτητων αιθουσών και στην Ελλάδα!

στα 10

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDIA υποστηρίζει την ψηφιοποίηση ανεξάρτητων κινηματογραφικών αιθουσών στην Ελλάδα, παρέχοντας σημαντική βοήθεια για τη μετάβαση τους στη νέα (ψηφιακή) εποχή της κινηματογραφικής διασκέδασης.

Flix Team
Ανοίγει ο δρόμος για την ψηφιοποίηση ανεξάρτητων αιθουσών και στην Ελλάδα!

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στις κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες), ώστε να διευκολύνει την ψηφιακή μετάβασή τους, υποστηρίζοντας τις έμμεσες δαπάνες για την αγορά ψηφιακής μηχανής προβολής.

Οι υποψήφιοι οργανισμοί πρέπει:

  • να είναι κινηματογραφικές αίθουσες πρώτης προβολής (με πρόγραμμα παρουσίασης ευρωπαϊκών ταινιών εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους στη χώρα)
  • να είναι ανοικτοί για το κοινό εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια
  • να διαθέτουν σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και δήλωσης εισόδου
  • να έχουν τουλάχιστον μία οθόνη και 70 θέσεις
  • να είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 520 προβολές ανά έτος όσον αφορά τις μόνιμες κινηματογραφικές αίθουσες (δηλαδή τις αίθουσες που λειτουργούν για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών τον χρόνο), 300 προβολές ανά έτος όσον αφορά τις αίθουσες με μία οθόνη (30 προβολές ανά μήνα) και 30 προβολές ανά μήνα όσον αφορά τους θερινούς / υπαίθριους κινηματο- γράφους (δηλαδή τις κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν για λιγότερο από 6 μήνες τον χρόνο)
  • να είχαν κόψει τουλάχιστον 20.000 εισιτήρια κατά το προηγούμενο έτος, για τα οποία καταβλήθηκε όντως κανονικό αντίτιμο.

Οι υποψήφιοι που έχουν ή πρόκειται να λάβουν μηχανή προβολής από άλλη εταιρεία ψηφιοποίησης στο πλαίσιο συμφωνίας τέλους ψηφιακής κόπιας (VPF) δεν είναι επιλέξιμοι για την υποστήριξη.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι κινηματογραφικές αίθουσες που το 2011 πρόβαλαν ευρωπαϊκές ταινίες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, εκ του οποίου τουλάχιστον το 30% αντιστοιχεί σε μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.

Μία ταινία θεωρείται ευρωπαϊκή εφόσον ικανοποιεί τον σχετικό ορισμό του προγράμματος MEDIA βάσει των συστημάτων «επιλεκτικής» και «αυτόματης» κινηματογραφικής υποστήριξης.

Μία ταινία θεωρείται ευρωπαϊκή εφόσον αφορά οποιοδήποτε πρόσφατο έργο μυθοπλασίας (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών κινουμένων σχεδίων) ή ντοκιμαντέρ, διάρκειας άνω των 60 λεπτών, που τηρεί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Η παραγωγή του έργου έγινε ως επί το πλείστον από παραγωγό ή παραγωγούς εγκατεστημένους σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA. Για να θεωρηθεί μία εταιρεία παραγωγής πραγματικός παραγωγός θα πρέπει να αναφέρεται ως τέτοιος στους τίτλους της ταινίας. Για τον προσδιορισμό του πραγματικού παραγωγού μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία όπως ο δημιουργικός έλεγχος, η κατοχή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και η συμμετοχή στα κέρδη.
  • Η παραγωγή του έργου έγινε με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών που είναι υπήκοοι / κάτοικοι χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA. Ως «σημαντική συμμετοχή» ορίζεται η βαθμολόγηση με περισσότερο από το 50% των καλλιτεχνικών συντελεστών και των χαρακτηριστικών της ταινίας, όπως αναφέρονται στην επίσημη προκήρυξη.

Η υποστήριξη των έμμεσων δαπανών για την αγορά ψηφιακών μηχανών προβολής θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας περιεχομένου της Digital Cinema Initiative (DCI) και να τοποθετηθούν σε αίθουσες που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η υποστήριξη παρέχεται μόνο για μία μηχανή προ- βολής ανά οθόνη και για έως 3 το πολύ οθόνες ανά κινηματογραφική αίθουσα. Η αγορά της μηχανής προβολής πρέπει να γίνει στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής και της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης και ανέρχεται έως το εφάπαξ ποσό των 20.000 ευρώ ανά οθόνη. Η επιδότηση καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση των ευρωπαϊκών αιθουσών, εξαιρουμένου του κόστους της ψηφιακής μηχανής προβολής και του συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης ταινιών.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων εκτιμάται στα 2.000.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / MEDIA programme – Distribution EACEA/14/12 – Digitisation of cinemas

Mr Constantin DASKALAKIS (BOUR 3/66) / Avenue du Bourget / Bourgetlaan 1 / 1140 Brussels / Belgium

Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο έντυπο και να περιέχουν το σύνολο των πληροφοριών και των παραρτημάτων που απαιτούνται, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του MEDIA

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου του 2012

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του MEDIA DESK HELLAS αλλά και στο καινούριο τεύχος του περιοδικού του MEDIA που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στο flix.gr, συμφωνείτε στην εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας. Μάθετε περισσότερα.