ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

Π. Μελά 1, Καβάλα

τηλ. 2510 220900, 220450