Buzz

(Τελικά;) Διατηρητέα η χρήση των κινηματογράφων Ideal και Αστορ

στα 10

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος δηλώνει διατηρητέα τη χρήση των δύο κινηματογράφων, αλλά η αλήθεια βρίσκεται μάλλον κάπου αλλού. Στο Flix ο Σπύρος Σπέντζος του Ιντεάλ, χαρακτηρίζει την απόφαση «δυσμενή» για την κινηματογραφική αίθουσα.

(Τελικά;) Διατηρητέα η χρήση των κινηματογράφων Ideal και Αστορ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μόλις βγήκε στη δημοσιότητα (και μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια στο τέλος του κειμένου), δηλώνει διατηρητέα τη χρήση των δύο κινηματογράφων, αλλά επιτρέπει και άλλες χρήσεις για το Ιντεάλ, αφήνοντας χώρο και για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά και ουσιαστικά μη αποκλειστικής χρήσης του ως κινηματογράφου από τη νέα ιδιοκτησία.

Η πολυπόθητη υπογραφή δηλαδή μπήκε, αλλά υπό όρους.

Το Flix ζήτησε ένα πρώτο σχόλιο από τους σημερινούς διαχειριστές των δύο κινηματογράφων.

Ο Σπύρος Σπέντζος του Ιντεάλ επιβεβαιώνει το φόβο που διακρίναμε όλοι στην απόφαση για το Ιντεάλ:

Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι δυσμενής για το ΙΝΤΕΑΛ.

Καταρχάς, δίνει το δικαίωμα στον επενδυτή, να μεταφέρει την αίθουσα σε άλλο χώρο, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, χωρίς μάλιστα να καθορίζει ελάχιστο όριο καθισμάτων στη νέα αίθουσα, σε αντίθεση με την εισήγηση του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, που αναφέρει ως κατώτατο όριο τις 600 θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται να δημιουργηθεί μία αίθουσα ακόμα και 200 θέσεων.

Επίσης δεν καθορίζει ότι η είσοδος του κινηματογράφου θα παραμείνει επί της οδού Πανεπιστημίου.

Τέλος το χειρότερο όλων είναι ότι η απόφαση επιτρέπει και άλλες πολιτιστικές χρήσεις και χρήση Συνεδριακού Κέντρου, που σημαίνει ότι ο εκάστοτε διαχειριστής έχει την δυνατότητα να ασκήσει μόνο τις άλλες χρήσεις, καταργώντας ουσιαστικά τον κινηματογράφο, ενεργώντας μάλιστα σύμφωνα με την απόφαση.


Και ως Flix συμπληρώνουμε.

Είναι αυτή η υπογραφή μία δικαίωση ή μία γραφειοκρατική κίνηση που έληξε το θέμα τυπικά, ενώ στην ουσία αφήνει παραθυράκια για άλλες χρήσεις των κινηματογράφων (όπως, όχι τυχαία, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Iντεάλ) από τους νέους ιδιοκτήτες; Πόσο προστατεύει δηλαδή τον κινηματογράφο η διατύπωση «στους χώρους της διατηρητέας χρήσης του κινηματογράφου θα επιτρέπεται η λειτουργία και άλλων πολιτιστικών χρήσεων καθώς και η χρήση του Συνεδριακού Κέντρου»; Ή μήπως, το αντ'ιθετο, τον αφήνει εκτεθειμένο στο να γίνει μία αίθουσα συνεδριάσεων ξενοδοχειακής μονάδας;

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε...

Διαβάστε παρακάτω αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος:


Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε το χαρακτηρισμό της χρήσης των κινηματογράφων IDEAL και ΑΣΤΟΡ ως διατηρητέας.

Συγκεκριμένα, το συμβούλιο κατά́ τη συνεδρίασή του την Παρασκευή́ 28/04/2023 εξέτασε το ιστορικό́ των δυο κινηματογράφων και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά́ τη δημοσιοποίηση των αιτιολογικών εκθέσεων, τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί, τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και αποφάνθηκε ως εξής:

Χαρακτηρίζει διατηρητέα τη χρήση του ιστορικού κινηματογράφου IDEAL ο οποίος λειτουργεί σε κτίριο που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο των διατηρητέων κτιρίων, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, κτίριο Prokesch Von Osten πρώην Ελληνικόν Ωδείον και Μέγαρο Σλήμαν Μελά. Στους χώρους της διατηρητέας χρήσης του κινηματογράφου θα επιτρέπεται η λειτουργία και άλλων πολιτιστικών χρήσεων καθώς και η χρήση του Συνεδριακού Κέντρου. Η έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής συνοδεύεται με όρους που αφορούν την πρόταση εκπόνησης Master Plan του οικοπέδου Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 46 για την αρχιτεκτονική μορφολογία, ογκοπλασία, χωροθέτηση, τροποποίηση, ανακατασκευή και τον καθορισμό των ορίων της περιοχής την οποία καταλαμβάνει η διατηρητέα χρήση στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της γειτνίασης με τα περιβάλλοντα διατηρητέα κτίρια. Οι όροι στοχεύουν στο να υπογραμμίσουν τη σχέση των κινηματογραφικών αιθουσών, χώρων πολιτισμού με την ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας αλλά και με την φυσιογνωμία του κέντρου της Αθήνας. Η διατήρηση της χρήσης αυτής συμβάλλει στην ανάδειξη του τοπόσημου αυτού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτισμική ζωή της πόλης.Χαρακτηρίζει διατηρητέα τη χρήση του ιστορικού κινηματογράφου ΑΣΤΟΡ ο οποίος λειτουργεί σε κτίριο που βρίσκεται στο ισόγειο επταώροφου κτιρίου (6 όροφοι και πατάρι με δώμα), χαρακτηρισμένου ως διατηρητέο (ΦΕΚ 314/Δ/21-05-84) και έργο τέχνης (ΦΕΚ 331/Β/9- 06-81), με την επωνυμία «Μέγαρο Εφεσίου.Tο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στο ΚΕΣΑ έπειτα από την επιστολή που απέστειλε τον Δεκέμβριο 2022 η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, καθώς με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αρμοδιότητα της κήρυξης διατηρητέας χρήσης ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΝ.

Να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός των χρήσεων 47 θερινών κινηματογράφων και δύο κτιρίων θερινών κινηματογράφων με την ΥΑ 20768/4198/9-7-1997 – ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997, είχε γίνει επίσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Το ΚΕΣΑ εκτίμησε ότι η διατήρηση χρήσεων πολιτισμού σε ιστορικά κτίρια της πόλης προσδίδει προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του εκάστοτε ακινήτου και θεωρεί ότι τα επενδυτικά πλάνα αξιοποίησης του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της Αθήνας θα πρέπει να συμβαδίζουν με την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της καλλιτεχνικής αξίας, καθώς προκύπτουν αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Δεν πρέπει να διακυβεύεται η απώλεια μιας σημαντικής πολιτιστικής δραστηριότητας για την πόλη της Αθήνας, της οποίας η αξία σε μετρήσιμους και μη μετρήσιμους όρους, είναι πολύ μεγάλη.