Μαθητευόμενος ιερέας καταφθάνει στη Ρώμη για να σπουδάσει την τελετή του εξορκισμού δίπλα σ' έναν αμφιλεγόμενων μεθόδων μέντορα. Δίπλα στον Ουαλό γέροντα, ο νεαρός μαθητής θα επενεξετάσει την πίστη του στο καλό, το κακό, το σκοτεινό και το άγιο...