ΑΠΟΛΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΙΓΙΟΥ)

Κ. Φανέλη 4, 25100, Αίγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2691061977

Περισσότερες πληροφορίες: ΑΠΟΛΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΙΓΙΟΥ)