Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΗΒΑΣ "ΣΟΝΙΑ"

Λ. Μπέλλου 1

τηλ. 22620 29244