Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

Βασιλίσσης Ολγας 150

Tηλ. 2310 834996