Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΙΓΙΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝ"

Κ. Φανέλη 4, 25100, Αίγιο

Τηλ. : 2691061977