Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι, Ευρυτανία

Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ (μειωμένο: 5 ευρώ)