Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "ΑΝΕΣΙΣ"

Πνευματικό Κέντρο Αγρινίου

τηλ.: 2641044345, 2641044345