Αίθουσες: Υπόλοιπη Ελλάδα

ODEON COSMOS

Δαγκλή, Καραολή & Ελπίδος

Tηλ. 2541 0 84301-5 & 14560

Εισ.: € 7,50, μέλη του club Cineφίλοι & φοιτητικό/παιδικό € 6,50. Παιδικό/Οικογενειακό εισ. € 6.5 (με κουπόνι). Προβολές 3D € 10, μέλη του club Cineφίλοι € 9.